Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > Podsumowanie Programu Działaj Lokalnie VIII/2014

W dniu 15 lutego 2015r. na uroczystym podsumowaniu spotkali się realizatorzy projektów z terenu powiatu białobrzeskiego.

Były podziękowania dla władz samorządowych i ciepłe słowa pod adresem realizatorów projektów, którzy z ogromnym zaangażowaniem i sercem pracowali w VIII edycji Programu Działaj Lokalnie.

W programie artystycznym zaprezentowały się grupy z Kostrzynia, Rogolina, Białobrzegów i Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy.

 

 

Zrealizowanych zostało 17 projektów na łączną kwotę 57 tysięcy złotych.

Łączny budżet wszystkich projektów przy zaangażowaniu własnego wkładu finansowego

i niefinansowego wyniósł prawie 100 tysięcy złotych.

Bezpośrednio w realizację zaangażowały się 283 osoby i 370 wolontariuszy.

Projekt „Piekły, wiły i tańczyły” realizowany przez Stowarzyszenie Stromiecczyzna został zamieszczony na Witrynie Prezydenckiej jako przykład dobrej Inicjatywy Obywatelskiej.

Aktywne kobiety z Gminy Stromiec i Stara Błotnica spotykały się podczas imprez okolicznościowych i szkoleń. Sportowcy z Błotnicy i Radzanowa rozgrywali mecze o Puchar Wójta angażując wszystkie sołectwa. Zaś rodzice i uczniowie w Promnie uprawiali różne sporty i przeprowadzili I Bieg Wolności. Harcerze z Rogolina i z Białobrzegów spotkali się na festiwalach piosenki, nadaniu imienia drużynie z Rogolina i obchodach 90-lecia drużyny z Białobrzegów. W Czarnocinie po raz ósmy wystartował Jarmark Czarnociński gromadząc lokalną społeczność i gości z terenu powiatu. Uczniowie, rodzice i nauczyciele z Bukówna spotkali się na Pikniku Rodzinnym, w czasie rajdu szlakami miejsc pamięci Ziemi Radzanowskiej i przy pomniku bohatera narodowego Dionizego Czachowskiego na lokalnym cmentarzu. Festyn Rodzinny „Nasza szkoła jest wesoła” zorganizowało Stowarzyszenie „Jedynka” KEN w Białobrzegach. Podczas spotkania „Pięćdziesiąt lat minęło..” mieszkańcy Bobrku wspominali pierwszą szkołę i czas budowy obecnego budynku.

Podczas spotkania listy gratulacyjne otrzymała stypendystka Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego „Agrafka” Andżelika Cyngot i jej rodzice. Jest to kolejne stypendium w naszym powiecie.

Wójt Gminy Radzanów Sławomir Kuśliński skierował wiele miłych słów pod adresem grantobiorców i Programu Działaj Lokalnie, który „wyzwala społeczną energię”.

Pani Zofia Boczek z Białobrzegów w wywiadzie „25 lat zmian ..”powiedziała ”Kształtowanie postaw, osobowości młodych ludzi dokonuje się w rodzinach, poprzez szkoły, organizacje, media”.

Na temat roli projektów w ramach Działaj Lokalnie udzieliła wypowiedzi pani Justyna Wojtkiewicz z Wyśmierzyc „Takie projekty jak ten dają uczestnikom szanse nie tylko na odkrywanie w sobie pasji, ale przede wszystkim dodają im odwagi i wzmacniają poczucie własnej wartości.”

 

Projekty realizowane były ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, samorządów lokalnych gmin: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Stromiec, Radzanów, Promna, Stara Błotnica oraz Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.

 

 

 

Wróć