Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC

tl_files/magazyn/logosy.jpg

                                                                                                                                                                                                                         CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                                          

W dniu 17 marca 2014 r. Gmina Stromiec zawarła umowę na realizację projektu pt. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” w ramach PO KL 9.1.1 – projekty systemowe.

 

Wraz z końcem ubiegłego roku udało się nam zakończyć realizację projektu zaplanowaną na rok 2014, tj. zadania:

  1. Organizacja placu zabaw (zabawki na place zabaw, bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenia)

  2. Dostosowanie pomieszczeń (dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu)

  3. Wyposażenie (meble i wyposażenia, zabawki, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, itp.)

Jednocześnie uzyskaliśmy zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zwiększenie kosztów całkowitych projektu o ok. 20% wartości projektu. Z uwagi na powyższe, oddziały przedszkolne przy naszych szkołach zostaną dodatkowo wyposażone. Trwa realizacja w/w części projektu.

Wróć